top of page
fullsizeoutput_3773.jpeg

Over ons

Op 20 februari 2020 is Stichting Odysseus' Pad opgericht om specifiek Warriors*, en hun familie, die kampen met post traumatische stress, moral injury en trauma, een mogelijkheid te bieden hun eigen pad te vinden en te bewandelen, en hun leven met meer stabiliteit, zingeving en dienend leiderschap in te richten. Een eigen Hero's Journey.

Deelnemers komen alleen, maar gaan na afloop naar huis met een community, een Tribe. Dat is ook precies wat we willen. Het bouwen van een community en het betrekken van deelnemers aan toekomstige programma's. Samen werken voor en met Warriors (Veteranen, Eerstelijnshulpverleners, én hun familie).

Onze 'Why' is dan ook niet voor niets 'To Live Life'. Elke dag is de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, hoe moeilijk het ook is. Wij vinden het essentieel om op te komen dagen, en te laten ervaren wat het is om echt te zien en echt gezien te worden en om te laten zien hoe belangrijk het is om je perspectief te vergroten, hoe belangrijk het is om kwetsbaarheid te kunnen tonen, om hulp te kunnen vragen en de schaamte en schuld achter te laten.  

 

In onze meerdaagse programma's bieden wij innovatieve, evidence based en vanuit holistische visie en aanpak tools om de deelnemers 'parallel paths of healing' te laten ervaren. We trekken 3-5 dagen samen op, in een intensief programma. Ieder maakt zijn eigen Hero's Journey om thuis te komen bij zichzelf. We nemen deelnemers mee op een innerlijke transformatiereis door inzet van natuurwandelingen, paardensessies, systemische opstellingen, rituelen en ceremonies, meditatie, kunst, yoga en Tai Chi Easy. We werken met de monomythe van Joseph Campbell, The Hero's Journey. Alle programma-onderdelen haken in op de verschillende fases van de Hero's Journey.

 

Onze programma's geven je tools om met het leven en alles wat zich aandient om te gaan met zingeving, dienend leiderschap en dagelijkse praktijk. Het doorbreken van schaamte, het zich kunnen verzoenen met schuldgevoelens. Het opnieuw kunnen vinden van geluk, waardigheid en het gevoel van het waard zijn.

Het zijn intensieve programma's, waarbij de sleutel ligt in het samen ervaren en samen delen als groep. Je krijgt de inzichten en steun voor het schrijven van een nieuw hoofdstuk ik je leven. 

Wat we doen met deze programma's is niet nieuw voor ons. We hebben in de VS veel ervaring opgedaan met onze aanpak en weten hoe uniek en bekrachtigend deze is. In Nederland hebben we in 2019 en begin 2020 drie succesvolle pilots geleid voor zowel Warriors als hun familie, de Caregivers. 

 

Het is nu tijd nu om dit voort te zetten en meer Warriors de mogelijkheid te bieden, deel te nemen aan deze Hero's Journey. Het is een mogelijkheid om deel uit te maken van een groeiende community, een Tribe, waar we elkaar met respect, begrip, geduld en echte verbinding ontmoeten. 

* Onze definitie van Warriors: veteranen, actieve militairen, politie, brandweer, ambulance medewerkers en zorgpersoneel (dokter, verpleegkundige, geestelijke verzorgers, etc) en hun familie

Over ons: About Me
bottom of page